In november werd de wet waarbij het ziektebriefje voor 1 dag werd afgeschaft, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Jammer genoeg geldt het enkel voor bedrijven die meer dan 50 werknemers hebben en mag het maar maximum 3 keer per jaar worden ingezet. De maatregel zal na één jaar geëvalueerd worden, waarna hij uitgebreid kan worden.

Jong Domusis trots dat het de bal aan het rollen heeft gebracht en ervoor gezorgd heeft dat dit toch wel een eerste mooie stap is in de juiste richting. Jong Domus blijft echter streven om het arbeidsongeschiktheidsattest voor drie dagen af te schaffen en een verandering teweeg te brengen bij de sociale partners. We moeten naar een arbeidscultuur van vertrouwen i.p.v. wantrouwen. Er zijn genoeg argumenten om de lat hoger te leggen en we blijven hier hard aan werken. Het zal echter nog een hele weg zijn die we moeten bewandelen.

Link naar VRT

Link naar medi-sfeer