In een artikel in Gazet van Antwerpen (7 oktober 2022) roept de werkgeversorganisatie Voka covidpositieve werknemers op om hun arbeidsongeschiktheid te laten ‘beoordelen’ door de huisarts. Domus Medica is het oneens met deze visie. De taak van een huisarts is zieke patiënten verzorgen en niet attesten bezorgen aan werkgevers die onvoldoende investeren in een hedendaags personeelsbeleid en een toekomstgerichte visie op arbeidsongeschiktheid. Wij roepen op om vertrouwen te hebben in de werknemers. Geef patiënten de tijd om uit te zieken. Als de patiënt terug kan telewerken, zal hij of zij dat doen.

In een artikel in Gazet Van Antwerpen (7 oktober 2022) merkt de werkgeversorganisatie Voka op dat het aantal coronabesmettingen in bedrijven opnieuw toeneemt. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, pleit niet voor nieuwe maatregelen: “Wie besmet is, blijft thuis als dat kan of beschermt zijn omgeving met een mondmasker. Het is niet de bedoeling om standaard een week in ziekteverlof te gaan bij een besmetting. Als het werk dat toelaat, werk je gewoon verder van thuis uit. Het is aan de arts om hier de juiste inschatting te maken.” 

Achtste golf ingezet

Ook in de huisartsenpraktijken voelen we sinds twee weken een toenemende druk van covidbesmettingen. Een achtste covidgolf heeft zich nu duidelijk ingezet. Hans Maertens heeft gelijk dat we niet onmiddellijk hoeven te vrezen voor nieuwe maatregelen. Voor de huisartsen zijn er wel twee belangrijke voorwaarden:

  1. Voldoende burgers moeten een boostervaccin laten plaatsen.
  2. Iedereen moet de gekende basisregels blijven volgen om infecties te voorkomen (handen wassen, hoest en nies in je elleboog, afstand houden en mondmasker dragen wanneer nodig, doe zo nodig een zelftest, ventileer, blijf thuis als je ziek bent).

Huisarts moet politieagent spelen

Waar Hans Maertens ongelijk heeft, is zijn visie op arbeidsongeschiktheid (algemeen en tijdens een covidbesmetting). Uit zijn relaas blijkt dat de werkgevers er geen vertrouwen in hebben dat bij een positieve PCR-test de werknemer (in overleg met de werkgever) zelf een inschatting kan maken van zijn of haar arbeidsongeschiktheid. Voor Voka moeten huisartsen als extra controle ingeschakeld worden. Zij moeten als het ware politieagent spelen. Een hedendaags personeelsbeleid voeren, gestoeld op vertrouwen en communicatie waarbij werkgevers en werknemers in onderling overleg bepalen of en hoe een werknemer kan werken, blijkt voor de werkgeversorganisatie Voka ondenkbaar .

De visie van Domus Medica over arbeidsongeschiktheid is duidelijk: wie ziek is (ook als het om een covidbesmetting gaat), kan altijd terecht in de huisartsenpraktijk. Wij zullen elke patiënt (wat ook de klacht is) steeds verder helpen. Elke patiënt heeft daarbij het recht op voldoende tijd om te genezen. Maar huisartsen willen niet langer de administratieve last dragen van een achterhaald beleid op arbeidsongeschiktheid. Kortom onze corebusiness is zieke patiënten verzorgen; het afleveren van attesten arbeidsongeschiktheid voor korte duur hoort daar niet bij.

Toch blijven we al twee jaar botsen op deze achterhaalde visie op arbeidsongeschiktheid van de werkgeversorganisaties en blijft het beleid hierdoor ongewijzigd (zowel voor algemene arbeidsongeschiktheidsattesten korte duur als de arbeidsongeschiktheid wegens Covid-19).

Vertrouwen en communicatie als basis van personeelsbeleid

Dit beleid heeft echter al meermaals zijn falen aangetoond:

  • Het huidige beleid bij arbeidsongeschiktheid was één van de redenen waarom de huisartsgeneeskunde in de vorige grote golf in januari/februari 2022 bijna ten onder ging.
  • Bedrijven die in tegenstelling tot hun vakorganisaties, wel een hedendaags personeelsbeleid voeren met als basis vertrouwen en communicatie (ook over ziekte) tussen werkgevers en werknemers tonen in de praktijk dat een ziektebriefje voor kortdurende afwezigheden volstrekt overbodig is (ook wetenschappelijk onderzoek heeft dit meermaals aangetoond).
  • Uit een impactmeeting van de dienst Administratie Vereenvoudiging blijkt dat het afschaffen van arbeidsongeschiktheid korte duur een jaarlijkse totale lastendaling van respectievelijk € 169.564.029 zou kunnen betekenen.1 In een tijd dat werkgeversorganisaties (terecht) financiële ondersteuning verwachten van de overheid, is het afwentelen van een dergelijke kost als gevolg van een achterhaalde visie op arbeidsongeschiktheid onaanvaardbaar.
  • De illusie dat het attest arbeidsongeschiktheid een drempel zou zijn voor onterechte arbeidsongeschiktheid is al meermaals doorprikt.

Kortom: het is dringend tijd dat de werkgeversorganisaties hun visie over arbeidsongeschiktheid wijzigen en kiezen voor een modern personeelsbeleid in plaats van een 19de eeuwse patronale visie.

Zolang de visie van de werkgeversorganisaties en het beleid niet verandert, zullen de huisartsen bij een covidbesmetting standaard een attest arbeidsongeschiktheidsattest van zeven dagen aan hun patiënten bezorgen. Dat is nog steeds het enige medische en wetenschappelijk correcte, maar ook een zinloze administratieve overlast.

Roel Van Giel 
Voorzitter Domus Medica