Attest buikligging baby

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Indien het op vraag is van de ouders, dan moeten de ouders zelf een attest invullen. Hiervoor hoef je dus als arts geen attest op te maken.

Enkel in het geval van medische redenen (maar dit geldt slechts voor een zeer beperkt aantal kinderen) is een medisch attest van de arts noodzakelijk.

Toediening van medicatie in de crèche

Wat is het attest?

Status

 • Gerealiseerd

Algemeen gesteld moeten artsen geen attesten voor medicatietoediening meer voorschrijven. Dit zowel voor medicatie op voorschrift als voor medicatie zonder voorschrift.

 • Voor medicatie op voorschrift volstond reeds het etiket op de medicatie van een apotheek. Toch vroegen crèches nog regelmatig een attest. Dit is nu definitief verleden tijd.
 • Voor medicatie zonder voorschrift:
  • Voor neusdruppels (type nesivine en otrivine) en verzorgende luierzalven, zoals daktozin, moet de arts eveneens geen attest meer opmaken.
  • Andere medicatie zonder voorschrift hoort helemaal niet thuis in de crèche.

Enkel voor chronische medicatie kan nog een attest gevraagd worden. Hiervoor kan je een eenmalig attest schrijven dat bijvoorbeeld een jaar geldig is (bijvoorbeeld voor astmamedicatie).

Meer informatie kan je vinden via deze handige flowchart.

Attest voor gebruik van pampers die ouders meegeven door huidirritatie

Wat is het attest?

Status

 • Gerealiseerd

Dit is een paraplu-attest.

Bij paraplu-attesten is het steeds nuttig je te beroepen op artikel 26 van de deontologische code van de Orde der Artsen. Deze stelt onder andere dat de arts geen attest dient af te leveren voor een vraag die ook kan worden geconcretiseerd zonder medewerking van een arts. Daarnaast dienen we te wijzen op de autonomie van de ouders om zelf uitspraken te doen over de gezondheid van kind, zonder steeds bevestiging van een arts nodig te hebben.

Elke individuele arts dient zelfstandig de keuze te maken of de vraag voor een attest terecht is en kan weigeren om het attest te ondertekenen of alternatieven voorstellen.

Attest toelating buikslaap

Wat is het attest?

Status

 • Gerealiseerd

Dit is een paraplu-attest.

Bij paraplu-attesten is het steeds nuttig je te beroepen op artikel 26 van de deontologische code van de Orde der Artsen. Deze stelt onder andere dat de arts geen attest dient af te leveren voor een vraag die ook kan worden geconcretiseerd zonder medewerking van een arts. Daarnaast dienen we te wijzen op de autonomie van de ouders om zelf uitspraken te doen over de gezondheid van kind, zonder steeds bevestiging van een arts nodig te hebben.

Elke individuele arts dient zelfstandig de keuze te maken of de vraag voor een attest terecht is en kan weigeren om het attest te ondertekenen of alternatieven voorstellen.

Attest voor ‘gezond’ kind bij toetreding in crèche

Wat is het attest?

Status

 • Gerealiseerd

Dit is een paraplu-attest.

Bij paraplu-attesten is het steeds nuttig je te beroepen op artikel 26 van de deontologische code van de Orde der Artsen. Deze stelt onder andere dat de arts geen attest dient af te leveren voor een vraag die ook kan worden geconcretiseerd zonder medewerking van een arts. Daarnaast dienen we te wijzen op de autonomie van de ouders om zelf uitspraken te doen over de gezondheid van kind, zonder steeds bevestiging van een arts nodig te hebben.

Elke individuele arts dient zelfstandig de keuze te maken of de vraag voor een attest terecht is en kan weigeren om het attest te ondertekenen of alternatieven voorstellen.

Attest dat kind ‘gezond’ is om terug te komen

Wat is het attest?

Status

 • Gerealiseerd

Dit is een paraplu-attest.

Bij paraplu-attesten is het steeds nuttig je te beroepen op artikel 26 van de deontologische code van de Orde der Artsen. Deze stelt onder andere dat de arts geen attest dient af te leveren voor een vraag die ook kan worden geconcretiseerd zonder medewerking van een arts. Daarnaast dienen we te wijzen op de autonomie van de ouders om zelf uitspraken te doen over de gezondheid van kind, zonder steeds bevestiging van een arts nodig te hebben.

Elke individuele arts dient zelfstandig de keuze te maken of de vraag voor een attest terecht is en kan weigeren om het attest te ondertekenen of alternatieven voorstellen.

Attest dat kinderen niet in gezamenlijke slaapruimte mogen slapen

Wat is het attest?

Status

 • Gerealiseerd

Dit is een paraplu-attest.

Bij paraplu-attesten is het steeds nuttig je te beroepen op artikel 26 van de deontologische code van de Orde der Artsen. Deze stelt onder andere dat de arts geen attest dient af te leveren voor een vraag die ook kan worden geconcretiseerd zonder medewerking van een arts. Daarnaast dienen we te wijzen op de autonomie van de ouders om zelf uitspraken te doen over de gezondheid van kind, zonder steeds bevestiging van een arts nodig te hebben.

Elke individuele arts dient zelfstandig de keuze te maken of de vraag voor een attest terecht is en kan weigeren om het attest te ondertekenen of alternatieven voorstellen.

Ziektebriefje voor de crèche

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Baby’s en peuters zijn niet verplicht om naar de crèche te gaan in tegenstelling tot schoolplichtige kinderen. Het attest is vooral van belang om niet te moeten betalen voor de gemiste dag op de crèche. Er is hiervoor eigenlijk geen medische interventie nodig. De crèche kan een alternatieve regeling voorzien waarbij ouders ook zonder briefje hun kind kunnen thuishouden zonder problemen, er zijn al crèches die op deze manier werken.

Voorlopig zijn de ouders afhankelijk van dit attest om in orde te zijn. De ouders of jij zelf kunnen contact opnemen met de crèche of Kind & Gezin met de vraag om hun beleid aan te passen.