Medisch voorschrift voor voetverzorging bij Helan

Wat is het attest?

Status

 • In gesprek

De werkgroep Kafka ziet het nut in van de uitbreiding van de terugbetaling maar gaat helemaal niet akkoord met het eenzijdig vragen van een medisch attest zonder overleg met de vertegenwoordigers van de artsen.

Dit attest is medisch overbodig en voorziet in extra belasting voor de nu al overwerkte huisartsen.
Het verlegt de controlefunctie over dit ledenvoordeel van Helan zelf naar de huisartsen. Werkgroep Kafka pleit dan ook voor een snelle afschaffing van dit parapluattest. Het aanrekenen van een dergelijk consult aan de mutualiteit leidt tot onaanvaardbare kosten voor de maatschappij en weegt niet op tegen het beperkte voordeel. Een consultatie met enkel de vraag voor dit attest kost 30 euro, waarvan de patiënt meestal 4 euro betaalt, om een korting van 5 euro te ontvangen. Dit attest is bijgevolg nefast voor zowel de patiënt, de huisarts en de ziekteverzekering.

Stuurgroep Kafka betreurt het feit dat er attesten aan de bomen blijven groeien ondanks de inspanningen om onnodige administratie een halt toe te roepen. Onze kostbare tijd is broodnodig om voor onze patiënten te zorgen. Wij hebben alvast contact opgenomen met Helan om een broodnodig overleg in te plannen over de snelle afschaffing van dit nieuwe attest. We vragen ook aan andere instanties om steeds op voorhand te overleggen met artsenvertegenwoordigers, alvorens een nieuw attest in het leven te roepen.

Attest arbeidsongeschiktheid voor patiënt in het ziekenhuis

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Verwijs hiervoor naar de behandelend specialist. Het is niet de taak van de huisarts om dit arbeidsongeschiktheidsattest op te maken, aangezien de patiënt gehospitaliseerd is.

Incontinentieforfait

Wat is het attest?

Status

 • In gesprek

Op dit moment is de stuurgroep een vereenvoudiging aan het bespreken met de overheid. Het voorstel van de stuurgroep Kafka is om dit attest over te dragen aan de mutualiteiten (zodat bijvoorbeeld een bewijs van rekening van de apotheek zou volstaan). Indien dit op korte termijn niet mogelijk is, wil de stuurgroep Kafka dit attest vereenvoudigen en elektronisch maken.

Gezien de gesprekken nog bezig zijn dien je als huisarts dit attest op te maken naar waarheid.

Voorschrift diëtetiek kinderen met obesitas

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Voorschrift diëtetiek

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Voor een gezond persoon is geen medisch voorschrift vereist.

Voor een diabetespatiënt is wel een voorschrift vereist (cfr. supra).

Voorschrift ergotherapie

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Dit attest moet niet worden opgesteld door een huisarts, maar door een revalidatiearts.

Voorschrift kinesitherapie

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Dit attest moet door een arts worden opgemaakt.

Voorschrift logopedie

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

De verlenging van een logopedievoorschrift mag worden ondertekend door de huisarts. Het is de bedoeling dat de logopedist de noodzakelijke logopedische info op het attest invult, zodat de huisarts enkel nog moet ondertekenen.

Voorschrift podologie

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Dit voorschrift moet nog worden opgemaakt (voorwaarden cfr. supra).

Voorschrift stomamateriaal

Wat is het attest?

Status

 • In gesprek

De stuurgroep is momenteel in overleg om het mogelijk te maken om dit voorschrift te laten invullen door de gespecialiseerde stomaverpleegkundige.

Dit nieuwe voorschrift is een zeer complex voorschrift. Als huisarts hebben we onvoldoende informatie om dit correct in te vullen. De stuurgroep raadt dan ook aan om de patiënt door te verwijzen naar de behandelende specialist. Wij raden dus aan om dit voorschrift niet te schrijven.

Voorschrift thuisverpleging

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Verzorging (bv. wondzorg) door thuisverpleging moet worden voorgeschreven door de behandelende arts. Enkel voor hygiënische zorgen is er geen voorschrift nodig.

Attest bariatrische heelkunde diëten

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

De stuurgroep adviseert om de patiënt hiervoor door te verwijzen naar de behandelend diëtist.

De arbeidsarts/preventieadviseur is beter geplaatst om na te kijken wat de mogelijkheden voor aangepast werk op de werkvloer zijn.