Attest arbeidsongeschiktheid voor patiënt in het ziekenhuis

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Verwijs hiervoor naar de behandelend specialist. Het is niet de taak van de huisarts om dit arbeidsongeschiktheidsattest op te maken, aangezien de patiënt gehospitaliseerd is.

Attest bariatrische heelkunde diëten

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

De stuurgroep adviseert om de patiënt hiervoor door te verwijzen naar de behandelend diëtist.

De arbeidsarts/preventieadviseur is beter geplaatst om na te kijken wat de mogelijkheden voor aangepast werk op de werkvloer zijn.

Incontinentieforfait

Wat is het attest?

Status

 • In gesprek

Op dit moment is de stuurgroep een vereenvoudiging aan het bespreken met de overheid. Het voorstel van de stuurgroep Kafka is om dit attest over te dragen aan de mutualiteiten (zodat bijvoorbeeld een bewijs van rekening van de apotheek zou volstaan). Indien dit op korte termijn niet mogelijk is, wil de stuurgroep Kafka dit attest vereenvoudigen en elektronisch maken.

Gezien de gesprekken nog bezig zijn dien je als huisarts dit attest op te maken naar waarheid.

Voorschrift diëtetiek kinderen met obesitas

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Voorschrift diëtetiek

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Voor een gezond persoon is geen medisch voorschrift vereist.

Voor een diabetespatiënt is wel een voorschrift vereist (cfr. supra).

Voorschrift ergotherapie

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Dit attest moet niet worden opgesteld door een huisarts, maar door een revalidatiearts.

Voorschrift kinesitherapie

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Dit attest moet door een arts worden opgemaakt.

Voorschrift logopedie

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

De verlenging van een logopedievoorschrift mag worden ondertekend door de huisarts. Het is de bedoeling dat de logopedist de noodzakelijke logopedische info op het attest invult, zodat de huisarts enkel nog moet ondertekenen.

Voorschrift podologie

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Dit voorschrift moet nog worden opgemaakt (voorwaarden cfr. supra).

Voorschrift stomamateriaal

Wat is het attest?

Status

 • In gesprek

De stuurgroep is momenteel in overleg om het mogelijk te maken om dit voorschrift te laten invullen door de gespecialiseerde stomaverpleegkundige.

Dit nieuwe voorschrift is een zeer complex voorschrift. Als huisarts hebben we onvoldoende informatie om dit correct in te vullen. De stuurgroep raadt dan ook aan om de patiënt door te verwijzen naar de behandelende specialist. Wij raden dus aan om dit voorschrift niet te schrijven.

Voorschrift thuisverpleging

Wat is het attest?

Status

 • Nog niet opgestart

Verzorging (bv. wondzorg) door thuisverpleging moet worden voorgeschreven door de behandelende arts. Enkel voor hygiënische zorgen is er geen voorschrift nodig.