Attest voor ‘Dringende medische hulp’ aan vreemdelingen zonder wettig verblijf

Wat is het attest?

Status

  • Nog niet opgestart

Het attest kan sinds kort elektronich verstuurd worden dankzij het informaticasysteem MediPrima dat geïntegreerd is alle EMD softwarepaketten.

Dit attest is noodzakelijk om je geleverde prestatie betaald te krijgen door het OCMW. De kosten worden vervolgens terugbetaald door de overheid aan het OCMW op voorwaarde dat er een attest is dat de dringendheid van de prestaties attesteert.

‘Dringende medische hulp ‘aan vreemdelingen zonder wettig verblijf is zowel van preventieve als van curatieve aard (KB 12/12/1996). Het betreft ook de nazorg ter bescherming van de patiënt en de algemene volksgezondheid in geval van besmettelijke ziekten (KB 13/01/2003). Deze vorm van dringende medische hulp is breder dan de zorgen die onmiddellijk vereist zijn als gevolg van een ongeval of in geval van een ernstige ziekte.

De toegangsvoorwaarden voor Dringende Medische Hulp:

  • De mensen moeten zonder wettig verblijf in België zijn
  • Ze moeten behoeftig zijn en dus geen voldoende middelen hebben om zelf hun medische zorgen te betalen
  • De huisarts moet attesteren dat de zorgen DMH betreffen opdat de zorg ten laste zou genomen worden door de overheid.

De OCMW’s hebben als missie te bewaken dat de toegang tot de Dringende Medische Hulp aanwezig en toegankelijk is in hun gemeente. Elk OCMW werkt zijn eigen procedure uit en onderzoekt elke aanvraag individueel door middel van een sociaal onderzoek.

Website Medimmigrant

Aanvraagformulier requisitorium Fedasil

Wat is het attest?

Status

  • Nog niet opgestart

De aanvraag tot vergoeding van medische kosten moet op voorhand gebeuren, binnen de 7 dagen voor de consultatie bij de huisarts. In de praktijk is dit echter niet altijd te voorzien en gebeurt het soms gelijktijdig met de geleverde zorg. Het aanvraagformulier moet via e-mail opgestuurd worden naar medic@fedasil.be. De asielzoeker krijgt na 1 dag via e-mail antwoord op de aanvraag.

Medimmigrant maakte een handleiding in verschillende talen die u kan meegeven aan uw patiënt asielzoeker om hem te helpen bij het zelfstandig invullen van het aanvraagformulier:

https://medimmigrant.be/IMG/pdf/requisitorium_form_nl.pdf

Indien de patiënt een goedgekeurd requisitorium bij zich heeft tijdens een consultatie, hoef je als huisarts de consultatie gewoon af te rekenen. De asielzoeker krijgt de medische kosten terugbetaald door Fedasil.

Zonder aanvraagformulier zal Fedasil niet tussenkomen in de betaling van medische kosten voor de asielzoeker. De asielzoeker kan deze aanvraag echter zelf doen. Tussenkomst van de huisarts is hiervoor niet noodzakelijk.

Medisch attest inschrijving sociale woning

Wat is het attest?

Status

  • Nog niet opgestart

Attest wordt willekeurig door bepaalde sociale verhuurders gevraagd en door andere niet. Dit maakt de afschaffing van het attest complex.

Elke individuele arts dient zelfstandig de keuze te maken of de vraag voor een attest terecht is en kan weigeren om het attest te ondertekenen of alternatieven voorstellen.