Geschiktheidsattest basket

Wat is het attest?

Status

  • In gesprek

We zijn in gesprek met de basketfederatie om dit attest af te schaffen.

Elke individuele arts dient zelfstandig de keuze te maken of de vraag voor een attest terecht is en kan weigeren om het attest te ondertekenen of alternatieven voorstellen.

De Hoge Gezondheidsraad heeft een duidelijk advies opgemaakt:

KCE Report 241As (2015)

Samenvatting aanbevelingen kenniscentrum

Aan de bevoegde overheden, de verantwoordelijken van de sportfederaties en de betrokken artsen

– In het licht van de huidig beschikbare wetenschappelijke kennis, beveelt het KCE aan om voor jonge (14-34 jaar) niet-professionele sporters geen cardiovasculaire sportscreening te vragen voor inschrijving in een sportclub noch voor deelname aan sportieve massaevenementen. Er zijn immers onvoldoende elementen om aan te nemen dat de uiteindelijke balans tussen de voordelen en de nadelen van een dergelijke systematische screening gunstig is.

– Deze studie spreekt zich niet uit over screening bij mensen van meer dan 34 jaar, noch over het nut van een screening of keuringsonderzoek voor het voorkomen van andere sportletsels. Het KCE beveelt aan dat vooraleer hierover richtlijnen of verplichtingen worden uitgevaardigd, eveneens een onafhankelijke evaluatie van de voor- en nadelen wordt uitgevoerd.

– Het KCE beveelt aan dat onafhankelijk en goed onderbouwd informatiemateriaal wordt ontwikkeld over de potentiële voordelen en de nadelige effecten van cardiovasculaire sportscreening ten behoeve van de sportieve bevolking, de ouders van sportende kinderen, de sportfederaties en de artsen, kinesitherapeuten en andere betrokken zorgverleners.

Website KCE

Attesten voor deelname aan sport

Wat is het attest?

Status

  • In gesprek

We zijn in gesprek met de Vlaamse Overheid om dit attest af te schaffen. Op 11 juli 2022 publiceerden we hierover een nieuwsbericht.

Elke individuele arts dient zelfstandig de keuze te maken of de vraag voor een attest terecht is en kan weigeren om het attest te ondertekenen of alternatieven voorstellen.

Het is een raadsel waarom dit soort attesten in het leven zijn geroepen. Er wordt niets anders dan een stempel en handtekening gevraagd van een arts. Er is dikwijls geen vraag naar een bepaalde anamnese of klinisch onderzoek.

Bovendien heeft de hoge gezondheidsraad een duidelijk advies opgemaakt:

KCE Report 241As (2015)

Samenvatting aanbevelingen kenniscentrum

Aan de bevoegde overheden, de verantwoordelijken van de sportfederaties en de betrokken artsen

  • In het licht van de huidig beschikbare wetenschappelijke kennis, beveelt het KCE aan om voor jonge (14-34 jaar) niet-professionele sporters geen cardiovasculaire sportscreening te vragen voor inschrijving in een sportclub noch voor deelname aan sportieve massaevenementen. Er zijn immers onvoldoende elementen om aan te nemen dat de uiteindelijke balans tussen de voordelen en de nadelen van een dergelijke systematische screening gunstig is.
  • Deze studie spreekt zich niet uit over screening bij mensen van meer dan 34 jaar, noch over het nut van een screening of keuringsonderzoek voor het voorkomen van andere sportletsels. Het KCE beveelt aan dat vooraleer hierover richtlijnen of verplichtingen worden uitgevaardigd, eveneens een onafhankelijke evaluatie van de voor- en nadelen wordt uitgevoerd.
  • Het KCE beveelt aan dat onafhankelijk en goed onderbouwd informatiemateriaal wordt ontwikkeld over de potentiële voordelen en de nadelige effecten van cardiovasculaire sportscreening ten behoeve van de sportieve bevolking, de ouders van sportende kinderen, de sportfederaties en de artsen, kinesitherapeuten en andere betrokken zorgverleners.

Website KCE