Afwezigheid leerling

Wat is het attest?

Status

  • Nog niet opgestart

Een standaardattest voor afwezigheid leerlingen wordt algemeen als een haalbaar attest gezien met lage administratieve belasting voor de arts.
Dit attest dien je op te maken bij gewettigde afwezigheid wegens ziekte. Indien de afwezigheid volgens jouw oordeel niet gewettigd is, is een dixit-attest een goed alternatief. Dit geeft een onwettige afwezigheid en geeft een boodschap aan de CLB-arts dat je een overleg wenst.

Afwezigheid leerkracht

Wat is het attest?

Status

  • In gesprek
Volgens het kabinet van de minister van Onderwijs van de Vlaamse Overheid is er mogelijkheid tot vereenvoudiging van het attest. Op heden ziet men geen reden waarom een standaard afwezigheidsattest niet voldoende zou zijn voor de werkgever en hetzelfde attest met toevoeging van diagnose voor het controleorgaan. De juridische dienst van de Vlaamse Overheid is het wettelijk kader aan het onderzoeken. We horen dat sommige werkgevers dit wel aanvaarden en anderen niet.
Bij een telefonisch consult i.k.v. COVID-19 kan je je beroepen op de algemeen geldende attesten. Bij fysieke consultatie dien je op heden nog de specifieke attesten op te maken.

Geschiktheidsattesten voor leerkrachten

Wat is het attest?

Status

  • Gerealiseerd

Het geschiktheidsattest is afgeschaft. Je hoeft dit niet meer voor te schrijven. Je kan hierbij verwijzen naar onderwijsdecreet 31