Sinds drie jaar binden we de strijd aan met de administratieve overlast en pleiten we voor de afschaffing van medische attesten zonder medische meerwaarde. In die tijd hebben we reeds een aantal zaken mogen verwezenlijken:

  • Afschaffing ziektebriefje voor één dag: een stap die nog onvoldoende is (we blijven ijveren voor een uitbreiding naar drie dagen), maar naar de toekomst toe een grote impact kan hebben.
  • Afschaffing van geschiktheidsattesten voor het onderwijs (goed voor ongeveer 12. 000 attesten per jaar)
  • Afschaffing geschiktheidsattesten voor de voedingsindustrie
  • Afschaffing Pers 16 voor onderwijs
  • Voor eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rollator, volstaat het om een handtekening en stempel te zetten . De rest van het document hoeft u niet meer in te vullen. Dit is ook zo te vinden op het nieuwe aanvraagformulier.
  • De oprichting van een officiële werkgroep binnen het RIZIV rond administratieve vereenvoudiging.
  • Opvolgen en versnellen van Mult eMediatt (een uniform elektronisch ziektebriefje naar alle betrokken instanties)
  • Het gebruik van de Blauwe Krokodil-stempel als protest tegen de administratieve overlast (naar een initiatief van dr. Nicole Dekker).In Vlaanderen gingen er 2629 stempels over de toonbank en in Wallonië 1426 stempels.
  • Het afschaffen van attesten voor medicatietoediening in de kinderopvang
  • Het verminderen van het aantal sportattesten (zoals de vervanging van het jaarlijks basketbalattest door een periodieke keuring)