Op 1 oktober trad een nieuwe regeling in werking voor de re-integratie van langdurig zieken. Voortaan kan de arbeidsarts al na vier weken contact opnemen met de patiënt.

Op 20 september verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit over “de wijziging van de codex over het welzijn op het werk betreffende het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers”. Amper tien dagen later – op 1 oktober – trad het KB in werking. De wetswijziging is belangrijk voor de ongeveer half miljoen Belgen die een langdurig ziekteverlof hebben en wil hun aantal drastisch terugdringen.

De opmerkelijkste wijziging is de mogelijkheid die arbeidsartsen wordt gegeven om al na vier weken zelf contact op te nemen met de zieke werknemer. Tot nu moesten de arbeidsartsen wachten tot de langdurig zieke werknemer zelf contact opnam of werd doorverwezen door de werkgever. Dat kon echter pas na ten vroegste vier maanden.

De nieuwe regeling stipuleert dat de arbeidsarts in gesprek gaar met de werknemer om samen na te denken over de manier waarop terug aan het werk kan worden gegaan. In de nieuwe regeling krijgen werknemers meer rechten. Ze kunnen bijvoorbeeld vanaf de eerste dag van hun ziekte een re-integratietraject vragen bij hun werkgever. Ook de mogelijkheid om aangepast werk te vragen, wordt uitdrukkelijk voorzien. Is dat niet mogelijk, dan moet de werkgever dat goed onderbouwen. Het re-integratietraject wordt zo ook volledig losgekoppeld van het medisch ontslag. Een evolutie die door zowel de vakbonden als de arbeidsartsen wordt toegejuicht.