Sinds januari 2024 kunnen zieke werknemers kunnen hun ziektedagen in het jaarlijks verlof terug omzetten naar verlofdagen. Om dit te regelen voerde de federale regering een nieuw attest in. Stuurgroep Kafka betreurde het eenzijdig invoeren van dit attest en nam contact op met de bevoegde ministers. Zij benadrukten in de gesprekken met stuurgroep kafka dat het nieuwe attest facultatief is. Artsen kunnen dus het klassieke attest gewoon bljiven invullen.

Sinds 1 januari 2024 kunnen werknemers die in de privésector werken hun ziektedagen tijdens hun jaarlijks verlof terug omzetten in gewone verlofdagen.

Het KB van 29 december 2023 voerde ineens ook een nieuw ziekteattest in dat artsen moeten gebruiken om in te vullen als een ziek wordt tijdens zijn verlof.

Wij betreuren dit eenzijdig in het leven roepen van een nieuw attest en de daarbij horende administratieve overlast.

Om die reden namen wij contact op met de bevoegde ministers. In dit gesprek gaven zij aan dat het nieuwe attest facultatief is.

Kortom u kan gerust een klassiek attest arbeidsongeschiktheidsattest voorzien, waarmee de patiënt bij zijn of haar personeelsdienst de aanvraag tot recuperatie van verlofdagen kan indienen.