Sedert 1 januari 2019 zijn de mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het gaat om een derdebetalerssysteem, waarbij VSB via de zorgkassen de verstrekker vergoedt voor het ter beschikking stellen/afleveren van een mobiliteitshulpmiddel. Op vraag van project Kafka is het medisch voorschrift om een tegemoetkoming mobiliteitshulpmiddel aan te vragen sterk vereenvoudigd.

In de nieuwe versie (oude versie vind je hier), beschikbaar vanaf 1 januari 2023, zal bij de aanvraag van een loophulpmiddel, enkel nog de artsenverklaring ondertekend moeten worden (punt 12). Punt 3 tot 11, dus de beschrijving van de diagnose en huidige medische situatie (punt B) alsook de globale beschrijving van de functionele beperkingen van de persoon (punt C) vallen dan weg. In de praktijk gaat het om de aanvraag voor een rollator. Een manuele of elektrische rolstoel valt wel nog onder de oude aanvraag. Krukken vallen in het algemeen niet onder de aanvraag.