Vanaf het seizoen 2022-2023 vraagt Basketbal Vlaanderen geen jaarlijkse medische keuring meer. Ter vervanging komt er een periodieke medische keuring. Spelers moeten vanaf nu een medische keuring ondergaan bij begin van deelname aan de sport, op hun 14 jaar en daarna om de vier jaar.

Hoewel dit een kleine stap in de goede richting is, betreurt project Kafka dat de federatie niet de verplichte keuring afschaft en overgaat tot het adviseren van een vrijblijvende keuring. Bovendien is hun huidig beleid niet conform de aanbevelingen van de vereniging voor Sport- en Keuringartsen welke een veel wetenschappelijkere keuring aanbieden. Basketbal blijft zo één van de sporten waar er het frequentst een sportmedische keuring moet plaatsvinden ten koste van de werkdruk op de huis- en sportartsen.