Help!

Waarom staat er plots een blauwe krokodil op mijn attest?

De inhoud van veel van deze attesten vergt geen medische voorkennis en bijgevolg is het attest administratieve overlast.

Er heerst een kwalijke cultuur waarbij iedereen tracht een bepaalde verantwoordelijkheid af te schuiven op een (huis)arts via een handtekening of stempel. Dit proces, genaamd medicalisering, is voor niemand een goeie zaak.

Artsen zijn de administratieve overlast waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden meer dan beu.

Om een sterk signaal naar de overheid te sturen , zijn de artsen nu een protestactie gestart. Ze stempelen vanaf nu zinloze attesten af met een afbeelding van een blauwe krokodil. Op heel wat attesten kan een blauwe krokodil verschijnen: attesten zonder medische meerwaarde, ziektebriefjes van korte duur, attesten die enkel aanvaard worden met specifieke logo’s of lay-out, …

De attesten verliezen hun waarde niet als er een blauwe krokodil opstaat, dus u hoeft geen angst te hebben dat u als patiënt in de problemen komt als u zo’n attest binnenbrengt bij de aanvragende instantie. Die aanvragende instantie is ondertussen wel verwittigd dat ze beter ophoudt met het vragen van zinloze attesten.

Artsen worden opgeleid om preventieve en curatieve medische interventies te doen. We doen dit vanuit het belang van de patiënt. Door onze nauwe vertrouwensband met de patiënt wordt de waarde van een controle attest automatisch verlaagd, gezien wij het steeds zullen opnemen voor hem/haar/hen. Het geeft bovendien vaak een vals gevoel van controle en objectiviteit, veel ziektes en problemen zijn helemaal niet zo helder vast te stellen. Wij vertrouwen in eerste instantie het verhaal van de patiënt, u kan dat gerust ook zonder ons doen.

De eindeloze stroom aan papieren die we moeten invullen staat onze kerntaak in de weg: zorg voor mensen. Er heerst momenteel een groeiend tekort aan huisartsen, de nutteloze administratie die ons van buitenaf opgelegd wordt is voor ervaren en jonge huisartsen een vaak vernoemde reden om er de brui aan te geven. De blauwe krokodil wil deze frustratie breed zichtbaar en voelbaar maken. Wij willen dat iedereen verantwoordelijkheid opneemt als het op gezondheid aankomt. Want gezond word je niet alleen door bij de dokter te gaan, maar ook door een goed beleid op school, in de crèche, op het werk, in de sportclub, etc.

Bouw mee aan een beter gezondheidsbeleid en een werkbaar klimaat voor artsen om hun deel van die taak op te nemen!

Welke zinloze attesten bestaan er?

Arbeidsongeschiktheid tot attest voor aangepast werk. De aanvragen van werkgevers op een rij.

Een overzicht welke attest het onderwijs vraagt aan de dokter. Een attest om de lift te gebruiken.

De vraag naar attesten komt ook regelmatig voor bij het OCMW. Bekijk hier welke attesten.

De sportwereld vraagt naar verschillende attesten bij de huisarts.

In de zorg komt regelmatig de vraag voor attesten. Zijn ze werkelijk allemaal noodzakelijk?

We lijsten de attesten op die gevraagd worden door Kind&Gezin. Een overzicht vind je hier.

Verzekeringsinstanties en vele attesten. Zijn ze daadwerkelijk allemaal noodzakelijk?

Een overzicht van voorschriften gevraagd bij de huisarts. We lijsten ze hier allemaal op.