Begin 2020 bond Jong Domus, de organisatie van jonge huisartsen binnen Domus Medica, de strijd aan tegen de administratieve overlast voor artsen. Na verschillende eigen acties gaat Jong Domus nu samen met Domus Medica een bredere samenwerking aan met de artsensyndicaten ASGB, VAS en AADM. Een stuurgroep met jongeren van deze verenigingen zal prioritair focussen op het afschaffen of heroriënteren van nutteloze geschiktheidsattesten.

Dr. Anthony Dheere, voorzitter van Jong Domus: “Jonge artsen voelen veel frustratie omwille van de vaak overbodige administratie. Artsen hebben de handen vol met échte zorg en geen tijd voor het opmaken van ongeschiktheidsattesten voor banale zaken. Uit de talrijke reacties op onze oproepen bleek duidelijk de noodzaak aan dit project.”

Al snel bleek het nodig om de krachten te bundelen met de verschillende artsenverenigingen. Dr. Pieter Mertens, lid van de raad van bestuur van het ASGB: “Het opstellen van zinloze attesten maakt dat we als arts minder tijd hebben voor onze patiënten. Ook voor de patiënt brengen deze attesten vaak onduidelijkheid, tijdverlies en frustraties met zich mee. Bovendien kosten zulke attesten handenvol geld aan de maatschappij. Dankzij deze unieke samenwerking tussen alle artsensyndicaten kunnen we een krachtig signaal geven aan alle overheden dat er effectief iets moet gebeuren en is de kans groter dat er iets wijzigt voor alle artsen en patiënten op het terrein.”

Prioritair ligt de focus van deze stuurgroep op het afschaffen of heroriënteren van nutteloze geschiktheidsattesten. Dr. Sylvie Geurts, ondervoorzitter van het VAS: “Artsen hebben al verschillende voorbeelden van nutteloze geschiktheidsattesten gegeven. Onze doelstelling is om deze allemaal in kaart te brengen en te bekijken of we deze kunnen afschaffen of kunnen heroriënteren zodat huisartsen deze niet meer moeten voorschrijven.”

Door deze unieke samenwerking willen de betrokken verenigingen snel resultaten boeken, zodat elke arts, over alle verenigingen heen, terug kan focussen op zijn/haar kerntaak, namelijk zorg bieden aan patiënten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

page1image26809600

Dr. Anthony Dheere
Dr. Sophie Van Steenbergen Dr. Pieter Mertens
Dr. Sylvie Geurts
Dr. Roel Van Giel