Dag na dag wordt het recordaantal coronabesmettingen nu gebroken. Hoewel het aantal opnames op intensieve zorgen nog lichtjes blijft dalen, kreunt de eerstelijnszorg onder de druk van het hoge aantal besmettingen. Vooral de administratieve belasting neemt sterk toe aangezien elke besmette patiënt die niet kan telewerken naar zijn of haar huisarts moet bellen voor een afwezigheidsattest. “Een aanpassing van het attest arbeidsongeschiktheid is bijgevolg hoognodig,” weerklinkt het bij huisartsenvereniging Domus Medica.

Met een gemiddelde van meer dan 50.000 positieve gevallen per dag circuleert het coronavirus nu meer dan ooit in onze samenleving. Wie positief test, moet zeven dagen in isolatie. Al deze patiënten dienen daarom telefonisch contact op te nemen met hun huisarts die vervolgens een arbeidsongeschiktheidsattest opstelt voor de werkgever. Huisartsen worden zo opnieuw administratief overbelast, waardoor er minder tijd overblijft voor huisartsgeneeskundige zorgen.

“De telefoon staat roodgloeiend, waardoor de druk op de praktijk blijft toenemen,” weerklinkt het vanuit de eerste lijn. Domus Medica pleit daarom voor een aanpassing van het attest arbeidsongeschiktheid. “Huisartsen zouden de mogelijkheid moeten krijgen om een elektronisch arbeidsongeschiktheidsattest zonder handtekening te versturen naar de patiënt. Hierbij spreken we van één generiek attest voor alle werkgevers en mutualiteiten,” licht dr. Roel Van Giel (voorzitter Domus Medica) toe. Momenteel is de huisartsenvereniging in overleg met de FOD WASO, het kabinet van minister Vandenbroucke en de mutualiteiten om tot een oplossing te komen. Het is belangrijk dat de huisartsen zo snel mogelijk ontlast worden.

Domus Medica benadrukt dat dit nog maar eens het bewijs is dat het attest ‘arbeidsongeschiktheid korte duur’ een archaïsch gegeven is. Samen met de werkgroep Kafka (een initiatief van Jong Domus in samenwerking met de andere artsensyndicaten) pleiten zij al langer voor een afschaffing van dit attest en binden zo de strijd aan tegen de administratieve overlast voor de huisartsen.