Project Kafka formuleerde bij de opstart een aantal prioriteiten om te realiseren. Een duidelijke prioriteit is om, zolang de arbeidsongeschiktheidsattesten korte duur niet zijn afgeschaft, in alle sectoren één uniform arbeidsongeschiktheidsattest in te voeren. Het kabinet van de minister van Onderwijs, Ben Weyts luisterde naar de opmerkingen van Jong Domus hierover en ondernam hiervoor actie. Dit treedt in voege op 01 januari 2023.

Tot vandaag zijn twee attesten in gebruik met betrekking tot ziekte: het afwezigheidsattest en het medisch attest. Principieel voert de Vlaamse Regering volgende vereenvoudigingen door:

 1. Het aparte afwezigheidsattest (=PERS16) kan in alle situaties vervangen worden door een klassiek doktersbriefje. Een klassiek doktersbriefje bevat alle gegevens van de arts die de school moet weten.
 2. Het medisch attest (dit is het attest waar de diagnose op moet staan) nodig voor de controle-instantie (= Certimed) blijft voorlopig wel bestaan.
  • In bepaalde softwarepakketten kan dit attest via eForm doorgestuurd worden naar Certimed. Wij hebben aan alle softwarepakketten de vraag gesteld om dit mogelijk te maken.
  • Op termijn zal het medisch attest helemaal niet meer als een apart formulier ingevuld moeten worden. Wanneer het elektronische medisch attest van Mult-eMediatt operationeel wordt in het Vlaamse onderwijs, zal de arts met een druk op de knop alle gevraagde gegevens gedifferentieerd kunnen doorsturen naar alle belanghebbenden, nl. werkgever/school, controleorgaan en de ziekenfondsen.
   • Het mult-eMediatt wordt uitgewerkt in een werkgroep waarin verschillende vertegenwoordigers in zetelen. Ook de artsen uit project Kafka zijn hierin vertegenwoordigd en dringen aan op een snelle uitvoering.
   • Specifiek voor de release van het elektronisch doktersbriefje via Mult-eMediatt voor onderwijs verwachten we dit in de loop van 2023.
 1. Het medisch attest dat nodig was voor het verlof voor verminderde prestaties (VVP) wegens ziekte voor personeelsleden in het onderwijs wordt afgeschaft. De noodzakelijke medische en administratieve gegevens worden al vermeld op het aanvraagformulier die bij deze aanvraag horen.