Dankzij project Kafka is het aantal attesten en voorschriften dat de huisartsen en kinderartsen moeten opmaken voor de kinderopvang het voorbije jaar drastisch verminderd. We communiceerden hier reeds over in het verleden, maar gezien het hoge aantal infecties dat momenteel de ronde doet, kan een korte opfrissing geen kwaad.

Voor medicatie op voorschrift kleven de apothekers een etiket op het product met de naam van de voorschrijvende arts, de naam van het kind, informatie over de dosering, toedieningswijze enzovoort. Het agentschap Opgroeien adviseerde in haar richtlijnen de sector kinderopvang dat deze informatie volstaat. Voor medicatietoediening in de kinderopvang is er dus geen attest meer nodig. Als deze gegevens ontbreken moet de kinderopvang de ouders adviseren contact op te nemen met de afleverende apotheek.
Het agentschap Opgroeien publiceerde een bijbehorende flowchart om dit voor iedereen overzichtelijk te houden.

Bepaalde producten waarvoor geen voorschrift vereist is, (luiercrème, neusdruppels, koortswerende middelen, …) mag de opvang zonder attest toedienen gedurende een aantal dagen. Uitzonderlijk kan een attest voor het toedienen van een geneesmiddel wel nog nodig zijn, bijvoorbeeld bij een chronische aandoening zoals astma. In dat geval kan een attest voor een jaar opgemaakt worden. De werkbelasting voor huisartsen en pediaters verminderde bijgevolg sterk sinds deze nieuwe regelgeving.

Ook heeft het agentschap Opgroeien adviezen geformuleerd rond andere medische attesten. Zo is het niet de bedoeling dat de kinderopvang nog attesten van ‘genezing’ en dergelijke vraagt. Dit staat duidelijk op hun website vermeld.

Als een kinderopvang toch hardnekkig attesten blijft vragen, kunt u de klachtendienst van Opgroeien contacteren of een berichtje sturen via https://www.zinloosattest.be/contact/.