Recent trad het Koninklijk Besluit in werking waardoor klinisch biologen geen supplementen meer mogen aanrekenen aan patiënten zonder toestemming van de patiënt. Hiervoor is per patiënt een informed consent nodig, voor labo’s die supplementen aanrekenen. Dit formulier is voorlopig nog niet elektronisch ter beschikking (hier wordt wel aan gewerkt). Stuurgroep Kafka vindt het een taak van de labo’s (en niet van de artsen) om op een eenvoudige, duidelijke manier een overzicht te bezorgen van de kosten.

Stuurgroep Kafka betreurt deze extra administratieve belasting, die ontoepasbaar is in de praktijk. Er zijn verschillende labo’s die geen supplementen vragen en waar deze administratieve belasting dus niet van toepassing is.

Stuurgroep Kafka vindt het wel een belangrijke taak van labo’s om op een eenvoudige, duidelijke manier een overzicht bezorgen van wat juist de kostprijs is van de vergoedbare en niet-vergoedbare labotesten zodat de patiënt goed geïnformeerd kan worden.