Één van de prioriteiten van project kafka was om gesprekken aan te knopen bij Kind & Gezin (nu: Agentschap Opgroeien) over de attesten van de medicatietoediening in de crèches. Na anderhalf jaar onderhandelen met het brede werkveld (waaronder ook pediaters, apothekers) is er een doorbaak. Helaas werd gevraagd om de concrete afspraken nog niet te communiceren omwille van de huidige crisis in de kinderopvang. Om deze reden vragen wij om nog even geduld.