De aparte attesten van het ExxonMobil Voorzorgsplan (EVP/Mutoz) (het “gele briefje” waarmee sommige patiënten ook het remgeld terugbetaald krijgen voor de consultatie) zijn niet meer nodig. Ze aanvaarden alle documenten van de medische verstrekkers digitaal maar ook nog op papier (eFacturatie maar ook ‘Bewijsstuk geneeskundige verzorging aan de patiënt’, e.d.).

Deze verandering is er gekomen dankzij een collega die een stempel van de Blauwe Krokodil zette op dit attest waarna Helan zijn beleid heeft herzien.