Stuurgroep Kafka kreeg de vraag wat huisartsen moeten doen wanneer ouders vragen naar een polioattest. De ouders moeten dit voor de leeftijd van 18 maanden binnenbrengen bij de gemeente. In principe zit dit attest bij de geboorteaangifte en dient  de arts dit in te vullen die de laatste toediening uitvoert.  Indien de ouders  het attest verloren zijn, kunnen zij bij Kind en Gezin een nieuw exemplaar bekomen. Soms wordt dit attest ook aan de huisarts gevraagd.

De stuurgroep vernam dat sommige gemeenten ook een kopie van het vaccinatieboekje of een afdruk van Vaccinnet toestaan. Wij vragen daarom na bij de gemeentes of dit algemeen zou kunnen gelden, zodat u geen polioattest meer moet aanleveren. We houden u graag op de hoogte  via onze website (www.zinloosattest.be) en via de volgende nieuwsbrief.