Op 10 mei zette stuurgroep Kafka, een samenwerking tussen Jong Domus en de drie artsensyndicaten (ASGB, VAS, AADM), mee de schouders onder het initiatief van huisarts Nicole Dekker om de ‘blauwe krokodil’ te introduceren als protest tegen de administratieve overlast. Ondertussen kunnen we spreken van een waar succes: bijna 2.000 stempels zijn inmiddels verkocht!

Heeft u nog geen stempel? Bestel snel. Samen kunnen de artsen een sterk signaal uitsturen en zo ijveren voor administratieve vereenvoudiging.

Heeft u al een stempel? De stuurgroep Kafka roept de artsen op om te blijven stempelen tegen zinloze attesten en vraagt om dit ook kenbaar te maken via sociale media met de hashtags #blauwekrokodil #zinloosattest.

Op welk attest kan je een blauwe krokodil zetten?

We merken dat veel artsen de patiënt willen helpen en hierdoor een drempel voelen om een krokodil te zetten. Gezien een attest echter zijn waarde niet verliest als er een blauwe krokodil op staat, kan dit in theorie op elk attest zonder dat je patiënt in problemen komt. Als arts kan je dus zelf beslissen om al dan niet een stempel te zetten, maar hieronder een leidraad.

Je kan een krokodil zetten op elk attest dat:

 • Geen medische achtergrond vereist of geen verband heeft met gezondheidstoestand.
 • Niet bij jou als arts gemaakt zou moeten worden (maar bijvoorbeeld bij de arbeidsarts in het kader van arbeidsgerelateerde problemen of bij andere arts met specifieke bekwaamheden).
 • Niet relevant is voor de medische opvolging en bovendien geen wettelijke/juridische basis heeft.
 • Wetenschappelijk ongegrond is.
 • Betrekking heeft tot derden die arts niet kent of die hij niet onderzocht heeft.

Typische voorbeelden zijn:

 • Attesten voor toelating tot sport bij kinderen < 14 jaar, geschiktheidsattesten basket.
 • Attest aangepast werk.
 • Attest voor tilverbod bij zwangere vrouwen.
 • Duplicatievoorschriften voor politie en defensie.
 • Aangepaste ziekebriefjes voor onderwijs, politie,…
 • Paraplu attesten allerlei (voorrang in wachtrijen, medicatie op het vliegtuig,…)
 • Arbeidsongeschiktheidsattest dat 1 tot 3 dagen duurt.
 • Dixit-attest, sociaal verlof, klein verlet.
 • Het (gele of originele) formulier vertrouwelijk als er al een EMD vertrouwelijk werd meegegeven.

Waarop kan je geen blauwe krokodil zetten?

Attesten die wel voldoen aan één of meerdere van de bovenstaande criteria.

Denk hierbij aan:

 • Het “vertrouwelijk” document voor de mutualiteiten bij langdurige ziekte.
 • Attest slagen en verwondingen.
 • Medisch verslag bij gedwongen opname voor een patiënt.
 • Medisch attest wilsbekwaamheid bij bewindvoering.