Vanaf 1 januari 2024 recupereren werknemers vakantiedagen als zij ziek worden tijdens hun jaarlijkse vakantie. De wet voorziet hiervoor een aangepast attest arbeidsongeschiktheid met onderaan de vermelding dat die het recht op overdracht van de niet-opgenomen vakantiedagen laat gelden. De werknemer moet dit attest vervolgens bij de werkgever afgeven. De wet geeft duidelijk aan dat dit attest facultatief is.

Het nieuwe attest koppelt het getuigschrift aan de aanvraag van overdracht en bespaart de patiënt dus een extra stap. Het leidt daardoor wel tot extra administratieve overlast, omdat het risico bestaat dat werkgevers het nieuwe model toch gaan eisen en dat de arts het aparte attest moet afdrukken en invullen.

Het facultatieve karakter van het attest staat in de wet (een nieuw art. 31/4 in de WAO), dus is het in principe onmogelijk dat werkgevers het attest verplicht maken in hun arbeidsreglement.

Toch zal stuurgroep Kafka een schrijven aan de minister richten met de vraag om het apart attest af te schaffen vanwege het risico op extra administratieve overlast.

Ook zullen we in ons schrijven naar de minister nog eens herhalen om in de toekomst geen nieuwe attesten in te (laten) voeren zonder eerst met de artsensector te overleggen.